POZNAJMY SIĘ!
WYCHOWUJEMY
Duży nacisk kładziemy na respektowanie zasad panujących w szkole, zwłaszcza tych najbardziej podstawowych, które ważą o relacjach międzyludzkich. Nasze priorytety to: kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka, dbałość o porządek, konieczność naprawiania popełnianych błędów. Uczymy jak się komunikować twarzą w twarz: w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (w ważnych sprawach uczniowie mogą zadzwonić za wiedzą i zgodą nauczyciela). Zauważyliśmy, że uczniowie zaczęli ze sobą rozmawiać zamiast czatować i wysyłać wiadomości. Co prawda to rodzi więcej sporów, czasem nawet konflikty. Pomagamy uczniom je rozwiązywać, bo naszym celem nie jest „święty spokój”, tylko nauczenie niezwykle ważnej umiejętności prospołecznej: komunikacji. Nie ma innego sposobu niż doświadczanie.
Organizujemy szereg działań profilaktycznych w zakresie szeroko pojętej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. Mamy wielu partnerów i przyjaciół, którzy chętnie służą swoją wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć wychowawczych: policjanci, strażnicy miejscy, straż pożarna, ratownicy medyczni, lekarze i studenci medycyny. Angażujemy Rodziców oraz absolwentów, którzy wykonują te zawody. Nasi uczniowie uczestniczą w kursach pierwszej pomocy przedmedycznej (prowadzonych przez naszych Absolwentów!). Wykorzystujemy fantomy, które otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Korzystamy z sal edukacyjnych policji i straży pożarnej. Organizujemy Dzień z Policją, żeby nasi uczniowie od najmłodszych lat wiedzieli, że Policjant to przyjaciel dziecka.
Jesteśmy EKO! Zbieramy makulaturę, nakrętki, baterie. Dochód ze zbiórek przeznaczamy na pomoc osobom potrzebującym: przyczyniliśmy się do zakupu nowoczesnych wózków dla niepełnosprawnych. Organizujemy spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska naturalnego np. pracownicy RDOŚ, leśnicy, budujemy budki lęgowe dla ptaków, dokarmiamy ptaki.
Organizujemy szereg wyjść do instytucji kultury: kina, teatru, opery, bibliotek. Integrujemy podczas wycieczek, niezliczonych imprez. Pomysłodawcami wielu ciekawych inicjatyw są sami uczniowie. Nasi uczniowie są pomysłowi i kreatywni, nie musimy im narzucać swoich pomysłów.
... See MoreSee Less

Zobacz na Facebook

W dniu dzisiejszym przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Białymstoku odbyły ,,spacer" po naszej szkole. Były w świetlicy, dowiedziały się, jakie zajęcia w niej się odbywają. Rozmawiały ze starszymi kolegami, naszymi uczniami. Uczestniczyły w lekcji w klasie IIb, zobaczyły salę komputerową i bawiły się na szkolnym placu zabaw. Przedszkolaki dostały zaproszenia na Dzień Otwarty Szkoły.
Fot. Mateusz Fiłon
... See MoreSee Less

Zobacz na Facebook

"Białystok wczoraj i dziś"
Uczniowie wykonywali albumy oraz plakaty najciekawszych architektonicznie miejsc naszego miasta. Głównym założeniem było ukazanie jakiegoś miejsca z perspektywy kilku epok i porównanie ze współczesnością.
... See MoreSee Less

Zobacz na Facebook

Projekty realizowane w naszej szkole