SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Artykuły

Proszę Państwa,

Od trzech lat współpracujemy z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii o. Białystok. Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie najmłodszych klas mogą uczestniczyć w naszej szkole w nieodpłatnej akcji profilaktycznej polegającej na przeprowadzeniu zajęć na temat higieny jamy ustnej (dla klas I), następnie przeglądu jamy ustnej (dla chętnych z tych klas). Akcję swoim patronatem objął Pan Prezydent Miasta Białegostoku oraz Rektor UMB.

W roku szkolnym 2016/2017 akcja zostanie przeprowadzona w styczniu przed feriami zimowymi

Zajęcia profilaktyczne – pogadanka zostanie przeprowadzona w każdej klasie pierwszej, w przeglądzie mogą uczestniczyć uczniowie, których rodzice wyrażą na to zgodę. Druk zgody dzieci otrzymają od wychowawców.

Zasady przeprowadzania przeglądów:

 -  są przeprowadzane nieodpłatnie przez przeszkolonych studentów; 

- przegląd u każdego dziecka przeprowadzany jest z wykorzystaniem jednorazowych rękawiczek i  jednorazowego sterylnego zestawu diagnostycznego;

- przegląd ma charakter jedynie poglądowy, bez jakiejkolwiek ingerencji w tkanki zęba i tkanki otaczające;

- każdy rodzic otrzyma informację zwrotną na temat stanu zdrowia jamy ustnej dziecka, zawierającą ewentualne zalecenia wizyty u stomatologa.

 Julia Urban

Koordynator ds. akcji profilaktycznych

PTSS Białystok

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI