SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Artykuły

Nasza szkoła , nominowana przez Prezydenta Białegostoku, wzięła udział w międzynarodowym konkursie plastyczno językowym pt."My Region, My Language and Culture"  organizowanym przez Europejski Komitet Regionów w Brukseli. Szkoła została wyróżniona, a nasi uczniowie zdobyli I miejsce  - Aleksandra Wysocka z klasy VI b, II miejsce zajął Maksim Jewsiejenko z kl Va, III miejsce zajęła Oliwia Gosk z kl VI b. Opiekunami uczniów byli Beata Nowicka Nikołajuk, Jolanta Szady i Grzegorz Ptaszyński. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do kreatywnej prezentacji swojego regionu, pogłębienie wiedzy na temat rodzinnych stron, oraz wzbudzenie zainteresowania praktycznym użyciem języka angielskiego poprzez wykorzystanie go do opisania walorów naszego regionu. Uczniowie pokazali różnorodność kulturową i religijną naszego terenu oraz piękno naszej flory i fauny. Pan Prezydent Truskolaski osobiście wręczył szkole i uczniom nagrody oraz pogratulował nauczycielom nadzorującym konkurs. Najlepsze prace uczniów zostały wydane w formie biuletynu i pocztówek.

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI