SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Artykuły

 

             Regulamin szkolnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego                    

                                           pod hasłem:

                             „Chcę być małym ekologiem”

 

  1. Tematyka konkursu obejmuje treści przyrodnicze i ekologiczne przewidziane programem do realizacji w klasach I-III.
  1. Objęci nim zostaną chętni uczniowie z klas III SP 6 w Białymstoku.
  1. Cele konkursu:

       –   utrwalenie i poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym ich środowisku społeczno-            

           przyrodniczym;                                                                                                  

       –   popularyzowanie wiedzy ekologicznej;

       –   rozwijanie postaw proekologicznych i zainteresowań przyrodniczych;

        kształtowanie pozytywnych postaw wobec ochrony przyrody;

        uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej.

4.   Przebieg konkursu.

       Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

  • W I etapie wezmą udział wszyscy uczniowie z klas III.

Będzie on miał formę testu, obejmującego wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego.

  • Do II etapu przystąpią uczniowie z poszczególnych klas III, którzy otrzymali największą liczbę punktów w I etapie. Będą oni mieli do rozwiązania test dotyczący problemów ekologicznych.
  1.  Terminarz konkursu

10-13.04.2018. - wyłonienie półfinalistów

18.04.2018. godz. 11,50 - wyłonienie zwycięzcy (czytelnia)

  

  1. Nagrody

           Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca nagrodę                

           dodatkową.

  1. Wręczenie nagród nastąpi na apelu z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Zatwierdzam do realizacji                                                             Organizator  

                                                                                                        Katarzyna Sadowska

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI