SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Artykuły

 

 

 

       W piątek, 29 września 2017r., dzieci z klasy III c były w Muzeum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy, mieszczącym się na terenie kampusu UwB przy ulicy Ciołkowskiego.

       Dzięki bardzo ciekawym opowiadaniom pana przewodnika, mogliśmy poznać przyrodę regionu północno - wschodniej Polski, z okazami dużych ssaków chronionych: żubra i wilka oraz łownych: łosia, jelenia i dzika. Mogliśmy też zapoznać się z historią życia na Ziemi, obejrzeć kolekcję skamieniałości roślinnych i zwierzęcych z różnych okresów geologicznych, kolekcję minerałów i skał oraz magmowych głazów narzutowych. Obejrzeliśmy też nową wystawę " Madagaskar - ginący świat", poświęconą geologii, przyrodzie, ludziom i etnografii tej tajemniczej wyspy.

      Była to bardzo ciekawa wycieczka. Spędziliśmy miło czas i dowiedzieliśmy się wiele nowych rzeczy. 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI