SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Artykuły

 

 

W grudniu 2017 w klasach pierwszych odbyły się pogadanki na temat właściwego dbania o zęby oraz przeglądy stomatologiczne. Zajęcia i przeglądy przeprowadzili studenci stomatologii UMB zrzeszeni w polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii (PTSS). Z PTSS współpracujemy od 4 lat. Zajęcia są bardzo ciekawe, pouczające, dzieci chętnie w nich uczestniczą. Przeglądy to okazja do sprawdzenia stanu uzębienia ale także oswojenia się z wizytami u lekarza stomatologa. Pierwszaki były bardzo dzielne !

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI