SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Terminy zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2018/2019

Godziny konsultacji: 16.30 – 18.00

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00

25.10.2018r. (czwartek) – konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII

27.11.2018r. (wtorek) – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III

29.11.2018r. (czwartek) – konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII

13.12.2018r. (czwartek) - zebranie rodziców uczniów klas IV – V (poinformowanie o przewidywanych ocenach na I semestr, poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

18.12.2018r. (wtorek) - zebranie rodziców uczniów klas VI – VIII (poinformowanie o przewidywanych ocenach na I semestr, poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

15.01.2019r. (wtorek) - zebranie rodziców uczniów klas I – IV

17.01.2019r. (czwartek) - zebranie rodziców uczniów klas V – VIII

12.03.2019r. (wtorek) - konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III

14.03.2019r. (czwartek) - konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII

11.04.2019r. (czwartek) - konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII

14.05.2019r. (wtorek) - zebranie rodziców uczniów klas IV – V (poinformowanie  o przewidywanych ocenach rocznych, poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

16.05.2019r. (czwartek) - zebranie rodziców uczniów klas VI – VIII (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych, poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

11.06.2019r. (wtorek) - zebranie rodziców uczniów klas I – III

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI