SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

(na podst. Rozporz. MEN z dn. 28.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Po konsultacjach z Radą Rodziców ustalono:

02.11. (piątek) – Dzień Zaduszny,

07.01. (poniedziałek) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym,

15-16-17.04. (poniedziałek – środa) – egzaminy ósmoklasisty,

29.04. (poniedziałek) – drugi dzień Świąt Wielkanocnych w obrządku prawosławnym,

30.04. (wtorek)

02. 05. (środa) - Święto Flagi,

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI