SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Regulamin szkolnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego

pod hasłem:

Chcę być małym ekologiem”

  1. Tematyka konkursu obejmuje treści przyrodnicze i ekologiczne przewidziane programem do realizacji w klasach I-III.

  1. Objęci nim zostaną chętni uczniowie z klas III SP 6 w Białymstoku.

  1. Cele konkursu:

– utrwalenie i poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym ich środowisku społeczno-

przyrodniczym;

– popularyzowanie wiedzy ekologicznej;

– rozwijanie postaw proekologicznych i zainteresowań przyrodniczych;

  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec ochrony przyrody;

  • uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej.

4. Przebieg konkursu.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

  • W I etapie wezmą udział wszyscy uczniowie z klas III.

Będzie on miał formę testu, obejmującego wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego.

  • Do II etapu przystąpią uczniowie z poszczególnych klas III, którzy otrzymali największą liczbę punktów w I etapie. Będą oni mieli do rozwiązania test dotyczący problemów ekologicznych.

  1. Terminarz konkursu

3-6.04.2017. - wyłonienie półfinalistów

11.04.2017. godz. 11,50 - wyłonienie zwycięzcy (czytelnia)

  1. Nagrody

Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca nagrodę

dodatkową.

  1. Wręczenie nagród nastąpi na apelu z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Organizator

Katarzyna Sadowska

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI