SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

BUDYNKI SZKOŁY

 

 

IMG 1674

 

Budynek SP 6 w 1946 r. przy ul. Mazowieckiej 33, na drugim planie budynek SP 11 z podziału którego powstała „Szóstka”

 

 

 

szk

2016

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

1

1946

M.Piskurewicz – kierownik, A.Bednarska, St. Cebrzyńska, T.Tworkowska, A.Tworkowski, M.Sawicka, St.Ostaszewska, W.Kremer, G.Kurpios, H.Krawczuk

 

 

 

 

83

 2016

G.PormańczukdyrektorI.Ostrowska – wicedyrektor, A. Petelska – wicedyrektor, E.Cetra, H. Chylińska, M. Dąbrowska,  M. Dobrzyńska, E. Dyszkiewicz, A. Dzięgielewska, M. Firs, J. Gaińska – Purta, E.Gryko, J. Iwaniuk, A. Jeremienko, D. Jesionkowski, E. Kamińska, T.Kiersnowski, I. Klimuk, M. Koćmierowska, B. Konpko, A.Kościuczyk, M. Kuklińska, M. Kulig, A. Letko, A. Łupińska, B. Marciuk, W.Mucuś, H.Murawko, B.Nowicka – Nikołajuk, H.Ostaszewska, M. Penar, M.Poniatowska, G.Ptaszyński, M.Puszkaruk, W.Pytel, K. Sadowska, B.Siwak, D.Skorupska,  J.Snarska, K.Szachowicz, U.Stefańczuk-Korba, J.Szady, M.Szałaj, L.Szorc, A.Średnicka, H.Wasiluk, J.Węgierska, E.Wołkowycka, M.Woroniecki, K.Wysocka, W.Zajkowska, A.Zalesko, E. Zubowicz

 

 

 

UCZNIOWIE

 

uczniowie 

1946 

 

 

DOP 1169 ok

2016 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI