SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

 

 

Śpiewająca klasa

 

Od roku szkolnego 2010/2011 została wprowadzona innowacja pedagogiczna od klasy pierwszej tzw. „Śpiewająca klasa”. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia muzyczne               w wymiarze trzech godzin dydaktycznych w tygodniu, wkomponowane w rozkład zajęć. Nauczyciel pracuje według własnego programu skonstruowanego na bazie zweryfikowanych naukowo metod pracy z grupą. Głównym celem zajęć jest zapewnienie dzieciom możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozwoju wyobraźni i wrażliwości artystycznej, jak również rozbudzenie miłości do muzyki. Podczas zajęć, poprzez zabawę, dzieci kształtują wrażliwość estetyczną i twórczą ekspresję. Mają możliwość odtwarzania i tworzenia muzyki na różnych instrumentach melodycznych i niemelodycznych typu Orff. Nabywają podstawowe umiejętności muzykowania i uczą się współpracy w grupie. Nadzór metodyczny nad innowacją „Śpiewająca klasa” sprawuje Uniwersytet Muzyczny w Białymstoku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych w pracy z dziećmi i posiadających wysokie kwalifikacje pedagogów - muzyków. Uczniowie tych klas prezentują swoje talenty na różnych uroczystościach szkolnych, organizujemy uroczyste koncerty dla rodziców. Nasi wychowankowie biorą udział w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych.

Biorą udział w projekcie :”Akademia chóralna” w którym w ramach połączonych chórów szkolnych występują np. na uroczystościach miejskich.

                                                                                          

                                                                                                  Serdecznie zapraszamy !!!

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI