SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

 

 

W szkole organizowane są klasy muzyczne w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą „Śpiewająca klasa”. Merytoryczny nadzór nad edukacją muzyczną sprawuje Uniwersytet Muzyczny w Białymstoku.

Nabór prowadzimy od klasy pierwszej na okres całej szkoły podstawowej. Chętni do klasy muzycznej przystępują do przesłuchania mającego na celu sprawdzenie predyspozycji muzycznych.

Uczniowie klas muzycznych realizują taki sam program jak pozostałe klasy. Dodatkowo mają 3 godz. zajęć muzycznych tygodniowo. Są to zajęcia słuchowe, ruchowe, rytmiczne, Celem edukacji w takiej klasie jest rozbudzenie zainteresowań i zdolności muzycznych, przygotowanie aktywnych odbiorców muzyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych J

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI