SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

 

Konkursy w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Data

Nazwa konkursu

Odpowiedzialny

Wrzesień 2018 r.

„Europejski Dzień Języków” – konkurs na plakat

 

                        WYNIKI

B.Nowicka – Nikołajuk

K. Szachowicz

A. Łupińska

M. Firs

M. Koćmierowska

J. Szady

U. Korba

Październik 2018 r.

Ogólnopolski Test ortograficzny

J. Iwaniuk

Październik 2018 r.

Klasowy konkurs poetycki „Barwy jesieni” kl. IIIa

E. Wołkowycka

Październik 2018 r.

Mini konkursy czytelnicze w głośnym czytaniu kl. I - III

E. Dyszkiewicz

A. Średnicka

Październik 2018 r.

Szkolny konkurs różańcowy

kl. I - VI                   WYNIKI

H. Chylińska

L. Szorc

Październik/ listopad 2018 r.

Konkurs plastyczno – historyczno – literacki z okazji 100- nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kl. IV – V, VI - VIII - WYNIKI

A.Kościuczyk

J. Szady

H. Wasiluk

A. Łupińska

Listopad 2018 r.

Konkurs kaligraficzny kl. VI - WYNIKI

M.Koćmierowska

Listopad  2018 r.

Konkurs plastyczny „Mój ukochany miś” kl. I - II

E. Dyszkiewicz

A. Średnicka

Listopad 2018 r.

Konkurs historyczno – plastyczny „Orzeł Polski na przestrzeni dziejów”

WYNIKI

A.Kościuczyk

J. Szady

Listopad 2018 r.

Konkurs „Niepodległość to ….”

WYNIKI

A.Kościuczyk

J. Szady

H. Wasiluk

Listopad 2018 r.

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

J. Iwaniuk

Listopad 2018 r.

Konkurs matematyczny „Alfik”

kl. IV - VIII

P. Szymańczuk

Listopad/ grudzień 2018

Budki lęgowe kl. IV - VIII

H. Wasiluk

J. Szady

Listopad/styczeń 2018/2019 r.

Szkolny turniej unihokeja

kl. IV - VI

M. Woroniecki

K. Makowski

Listopad/styczeń 2018/2019 r.

Mistrz tabliczki mnożenia

kl. IV - V

M. Poniatowska

K. Wysocka

M. Kulig

P. Szymańczuk

I. Dmochowska - Rukat

Grudzień 2018 r.

Szkolny konkurs religijny - Najpiękniejsza bombka świąteczna 

 

H. Chylińska

L. Szorc

A. Dzięgielewska

 

Grudzień 2018 r.

Konkurs literacki dot. „Braci Lwie Serce” kl. III - IV

J. Iwaniuk

A. Średnicka

E. Dyszkiewicz

Grudzień 2018 r.

Szkolny konkurs z wiedzy o Wielkiej Brytanii kl. VI - VIII

B.Nowicka – Nikołajuk

K. Szachowicz

A. Łupińska

U. Korba

Grudzień  2018r.

Konkurs recytatorski – kl. IV - V

M. Puszkaruk

E. Kalata

Grudzień 2018 r.

Szkolny konkurs polonistyczno - plastyczny dla  kl. I - VIII

A. Łupińska

I.  Klimuk

M. Koćmierowska

J.  Szady

Styczeń 2019 r.

Ogólnopolska Olimpiada z Języka Polskiego „Olimpus”

A.Łupińska

I. Klimuk

M. Puszkaruk

Styczeń 2019 r.

Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego „Olimpus”

B.Nowicka – Nikołajuk

K. Szachowicz

A. Łupińska

U. Korba

M. Firs

Styczeń 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Historii „Olimpus”

A.Kościuczyk

 

Styczeń/Luty

Konkurs literacki "Ferie zimowe z książką" WYNIKI

 

A. Średnicka

E. Dyszkiewicz

J. Iwaniuk 

 

 

Styczeń i czerwiec 2019 r.

Klasowy Konkurs Czytania kl. IIIa

E. Wołkowycka

Luty 2019r.

Konkurs Mistrz Języka Polskiego – kl. IV - VIII

A.Łupińska

I. Klimuk

Luty 2019r.

„Dziecko jest jutrem” kl. VI - VIII

A.Kościuczyk

J. Szady

H. Wasiluk

Marzec 2019 r.

Szkolny konkurs plastyczno – literacki z okazji urodzin królowej Elżbiety II:

kl. IV – V – na portret królowej

kl. VI – VIII – list do królowej

B.Nowicka – Nikołajuk

K. Szachowicz

A. Łupińska

U. Korba

M. Firs

Marzec 2019 r.

Konkurs o bezpieczeństwie

ph. „Droga i ja” kl. II - III

K. Sadowska

Marzec 2019 r.

Konkurs wiedzy o Rosji kl. IV - VIII

U. Korba

Marzec 2019 r.

Konkurs recytatorski „Mistrz pięknej mowy” kl. I - III

E. Dyszkiewicz

A. Średnicka

B. Siwak

Marzec 2019r.

Konkurs plastyczny dla klas I-III "Magia wierszy"

A.Petelska

H. Wasiluk

Marzec 2019 r.

Szkolny konkurs wielkanocny

L. Szorc

A. Kościuczyk

H. Wasiluk

Marzec 2019 r.

Konkurs plastyczny „Przyroda budzi się do życia”

E. Kołodziejczyk

B. Kwiatkowska

Marzec 2019 r.

Konkurs matematyczny „Kangur”

I.Dmochowska- Rukat

Marzec/kwiecień 2019 r.

Konkurs ekologiczny dla uczniów kl. III ph. „Chcę być małym ekologiem”

K. Sadowska

Marzec/kwiecień 2019 r.

Szkolny konkurs wielkopostny dla klas I-III

H. Chylińska

Kwiecień 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego „Panda”

B.Nowicka – Nikołajuk

K. Szachowicz

A. Łupińska

U. Korba

M. Firs

Kwiecień 2019 r.

Turniej mitologiczny kl. V

„Z mitologią na Ty…”

A.Łupińska

A. Kościuczyk

J. Szady

H. Wasiluk

Kwiecień 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego „Panda”

A.Łupińska

I. Klimuk

M. Puszkaruk

Kwiecień 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z  Historii „Panda”

A.Kościuczyk

 

M. Puszkaruk

Kwiecień 2019 r.

Szkolny Dzień Ziemi  - konkurs fotograficzny i ekologiczny

M. Poniatowska

E. Kołodziejczyk

A. Koniecko

Wiosna 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy  „Panda”/ „Olimpus” z geografii, przyrody, biologii

M. Poniatowska

E. Kołodziejczyk

A. Koniecko

Kwiecień/maj 2019r.

Konkurs polonistyczny „Bohaterowie lektur szkolnych”

A.Łupińska

I. Klimuk

Kwiecień/maj 2019r.

Konkurs plastyczno – literacki „Cztery pory roku”

A.Łupińska

J. Szady

Kwiecień/maj 2019r.

Konkurs polonistyczny „Mistrz ortografii” – kl. IV - VIII

M. Puszkaruk

E. Kalata

Maj 2019 r.

Konkurs plastyczny „Rysowane wierszyki” kl. I - III

E. Dyszkiewicz

A. Średnicka

Maj  2019 r.

Ogólnopolski Test ortograficzny

M. Puszkaruk

Maj  2019 r.

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

M. Puszkaruk

Maj 2019 r.

Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch – Primus” kl. VII - VIII

K. Szewczyk

Maj 2019 r.

Konkurs z języka polskiego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

A.Łupińska

I. Klimuk

Maj 2019 r.

Konkurs czytelniczy „ Warto czytać” kl. V- VII

M.Koćmierowska

Maj 2019 r.

Szkolny konkurs multimedialny na prezentacje stolic krajów anglojęzycznych kl. VI- VIII

B.Nowicka – Nikołajuk

K. Szachowicz

A. Łupińska

U. Korba

Maj 2019 r.

Szkolne zawody szachowe

kl. I - VIII

G. Ptaszyński

Maj/czerwiec 2019 r.

Szkolny turniej piłki nożnej

kl. IV - VI

M. Woroniecki

K. Makowski

Czerwiec 2019 r.

Turniej wiedzy o baśniach kl. I

E. Dyszkiewicz

A. Średnicka

 

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI