SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

 

INFORMACJA LOGOPEDY SZKOLNEGO

 

Zajęcia logopedyczne są bezpłatne. We wrześniu logopeda prowadzi diagnozę wszystkich dzieci z klas I. Informację o wynikach testu otrzymuje wychowawca i przekazuje rodzicom. Rodzice osobiście zapisują dziecko na zajęcia logopedyczne

 

( przychodzą na spotkanie razem z uczniem).

 

Pierwszeństwo mają dzieci posiadające opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Zajęcia dla dzieci  kontynuujących terapię z ubiegłego roku – zaczynają się od 11 września a u dzieci z klas I od 18 września.

 

Spotkanie z logopedą trwa 30 min lub 60 min jeden raz w tygodniu w zależności od potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się po lub przed lekcjami. Uczeń prowadzi zeszyt gdzie zadawana jest praca domowa oraz rodzice kontrolują postępy dziecka w domu.

 

Godziny pracy

 

Pon.    8.00 – 13.00

 

Wt.     8.00 – 13.00

 

Śr.      8.00 – 12.00

 

Czw.  10.00 –14.30

 

Pt.       8.00 – 11.30 

 

Zapraszam na konsultacje wraz z dzieckiem

 

w czwartek 14.00- 14.30

 

Logopeda Ewa Dyszkiewicz

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI