SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

 

INFORMACJA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Zajęcia logopedyczne są bezpłatne. We wrześniu logopeda prowadzi diagnozę wszystkich dzieci z klas I . Informację o wynikach testu otrzymuje wychowawca i przekazuje rodzicom. Rodzice osobiście zapisują dziecko na zajęcia logopedyczne ( przychodzą na spotkanie razem z uczniem). Pierwszeństwo mają dzieci posiadające opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Spotkanie z logopedą trwa 45 min jeden raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się po lub przed lekcjami. Uczeń prowadzi zeszyt gdzie zadawana jest praca domowa oraz rodzice kontrolują postępy dziecka w domu.

Zajęcia dla dzieci kontynuujących terapię z ubiegłego roku szkolnego zaczynają się od 17 września.

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek           10.00 – 13.35

                     13.35 – 14.30 konsultacje dla rodziców

środa             8.00 – 13.30

czwartek       8.00 – 12.30

piątek             8.00 – 12.30

Logopeda Ewa Dyszkiewicz

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI