SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 w BIAŁYMSTOKU

mgr Grażyna Pormańczuk - dyrektor szkoły

mgr Iwona Ostrowska - zastępca dyrektora szkoły

mgr Aneta Petelska- zastępca dyrektora szkoły

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

1.       

Anna Biełous

nauczyciel wspomagający

2.       

Elżbieta Cetra

religia prawosławna

3.       

Halina Chylińska

religia katolicka

4.       

Irena Chylińska

fizyka

5.       

Monika Dąbrowska

język angielski

6.       

Izabela Dmochowska - Rukat

matematyka

7.       

Marta Dobrzyńska

edukacja wczesnoszkolna

8.       

Ewa Dubieniecka

rewalidacja, nauczyciel wspomagający

9.       

Ewa Dyszkiewicz

logopeda

10.   

Anna Dzięgielewska

religia katolicka

11.   

Joanna Gaińska-Purta

edukacja wczesnoszkolna

12.   

Elżbieta Gryko

świetlica

13.   

Marta Firs

język angielski

14.   

Justyna Iwaniuk

język polski

15.   

Agnieszka Jeremienko

 

świetlica

 

16.   

Dariusz Jesionkowski

w-f, trener short-track

17.   

Elżbieta Kalata

język polski

18.   

Tomasz Kiersnowski

w-f, trener short-track

19.   

Izabela Klimuk

język polski, terapeuta pedagogiczny

20.   

Małgorzata Koćmierowska

język polski

21.   

Alina Koniecko

geografia, przyroda, biologia

22.   

Bartosz Konopko

w-f, trener short-track

23.   

Agata Kościuczyk

historia, wdż

24.   

Elwira Kołodziejczyk

biologia

25.   

Barbara Korytko

język hiszpański, język polski

26.   

Marzanna Kulig

matematyka, chemia

27.   

Barbara Kwiatkowska

plastyka

28.   

Agnieszka Łupińska

język polski,  język angielski

29.   

Kamil Makowski

w-f

30.   

Bożena Marciuk

edukacja wczesnoszkolna

31.   

Beata Nowicka-Nikołajuk

język angielski

32.   

Ostrowska Iwona

psycholog, pedagog

33.   

Ostasiewicz Beata

edukacja dla bezpieczeństwa

34.   

Aneta Paszkowska

historia, wos

35.   

Aneta Petelska

pedagog, edukacja wczesnoszkolna

36.   

Małgorzata Petelska

edukacja wczesnoszkolna

37.   

Małgorzata Poniatowska

przyroda, matematyka

38.   

Grzegorz Ptaszyński

informatyka, historia

39.   

Mirosława Puszkaruk

język polski

40.   

Zofia Rybołowicz

w-f

41.   

Katarzyna Sadowska

edukacja wczesnoszkolna

42.   

Anna Senczuk

chemia

43.   

Bożena Siwak

świetlica

44.   

Janina Snarska

świetlica

45.   

Urszula Stefańczuk- Korba

język angielski, język rosyjski

46.   

Jolanta Szady

plastyka, technika

47.   

Katarzyna Szachowicz

język angielski

48.   

Karolina Szewczyk

język niemiecki

49.   

Ewa Szymanowska-Gbur

muzyka

50.   

Małgorzata Szałaj

edukacja wczesnoszkolna

51.   

Lilla Szorc

religia katolicka

52.   

Katarzyna Szymańska

nauczyciel wspomagający

53.   

Piotr Szymańczuk

matematyka

54.   

Agnieszka Średnicka

biblioteka

55.   

Halina Wasiluk

czytelnia, Szkolne Koło Wolontariatu

56.   

Elżbieta Wołkowycka

edukacja wczesnoszkolna

57.   

Mateusz Woroniecki

w-f

58.   

Krystyna Wysocka

matematyka

59.   

Wioletta Zajkowska

w-f

60.   

Marta Bogdanowicz

zajęcia muzyczne w klasach muzycznych

61.   

Karol Czyżewski

zajęcia muzyczne w klasach muzycznych

L.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 1.                         Bogdanowicz Marta                  zajęcia muzyczne
 2.

Cetra Elżbieta

religia prawosławna

 3.

Chylińska Halina

religia katolicka

4. Chylińska Irena fizyka
 5.  Dąbrowska Monika  język angielski
 6.

Dobrzyńska Marta

edukacja wczesnoszkolna

 7.

Dyszkiewicz Ewa

logopeda

 8.

Dzięgielewska Anna

 religia katolicka

 9.

Firs Marta

język angielski 

 10.

Gaińska - Purta Joanna

edukacja wczesnoszkolna

 11.

Gryko Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

 12.

Iwaniuk Justyna

język polski

 13.

Jeremienko Agnieszka

świetlica

 14.

Jesionkowski Dariusz

w-f, trener short-track

 15.

Kamińska Ewa

kształcenie zintegrowane

 16.

Kiersnowski Tomasz

w-f, trener short-track

 17.

Klimuk Izabela 

 język polski, terapia pedagogiczna

 18.

Koćmierowska Małgorzata

język polski

19.

Kołodziejczyk Elwira

przyroda, biologia

 20.

Konpko Bartosz

trener short-track

 21.

Kościuczyk Agata

historia, wdż

 22.

 Makowski Kamil

wychowanie fizyczne

 23.

Kulig Marzanna

matematyka

 24.

Kwiatkowska Barbara

edukacja wczesnoszkolna

 25.

Kruk Joanna

muzyka

 26.  Łupińska Agnieszka  język polski, język angielski
 27.

Marciuk Bożena

edukacja wczesnoszkolna

 28.

Murawko Halina

świetlica

 29.

Nowicka - Nikołajuk Beata

język angielski

 30.

Petelska Aneta

edukacja wczesnoszkolna

 31.

Petelska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

 32.

Poniatowska Małgorzata

przyroda, matematyka

 33.

Ptaszyński Grzegorz

informatyka, historia

 34.

Puszkaruk Mirosława

język polski

 35.

Rogalewska Urszula

geografia

36.

Rybołowicz Zofia

wychowanie fizyczne

 37.

Sadowska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

38.

Senczuk Aneta

chemia

 39.

Siwak Bożena

świetlica

 40.

Snarska Janina

świetlica

41.  Stefańczuk-Korba Urszula język angielski
42. Szachowicz Katarzyna

 

język angielski

 

43.

Szewczyk Karolina

język niemiecki

 44.

Szymanowska - Gbur Ewa

muzyka

 45.

Szady Jolanta

plastyka, technika

 46.

Szałaj Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

 47.

Szorc Lilla

religia katolicka

 48.

Średnicka Agnieszka

biblioteka

 49.

Wasiluk Halina

czytelnia

 50.

Wiącek Olga

edukacja wczesnoszkolna

 51.

Wołkowycka Elżbieta 

edukacja wczesnoszkolna

 52.

Woroniecki Mateusz

wychowanie fizyczne
 53.

Wysocka Krystyna

matematyka

 54.

Zajkowska Wioletta

wychowanie fizyczne, technika

 55.

Zalesko Anna

edukacja wczesnoszkolna

 56.

Zubowicz Ewa

przyroda

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI