SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 w BIAŁYMSTOKU

mgr Grażyna Pormańczuk - dyrektor szkoły

mgr Iwona Ostrowska - zastępca dyrektora szkoły

mgr Aneta Petelska- zastępca dyrektora szkoły

 

L.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 1.                         Bogdanowicz Marta                  zajęcia muzyczne
 2.

Cetra Elżbieta

religia prawosławna

 3.

Chylińska Halina

religia katolicka

4. Chylińska Irena fizyka
 5.  Dąbrowska Monika  język angielski
 6.

Dobrzyńska Marta

edukacja wczesnoszkolna

 7.

Dyszkiewicz Ewa

logopeda

 8.

Dzięgielewska Anna

 religia katolicka

 9.

Firs Marta

język angielski

 10.

Gaińska - Purta Joanna

edukacja wczesnoszkolna

 11.

Gryko Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

 12.

Iwaniuk Justyna

język polski

 13.

Jeremienko Agnieszka

świetlica

 14.

Jesionkowski Dariusz

w-f, trener short-track

 15.

Kamińska Ewa

kształcenie zintegrowane

 16.

Kiersnowski Tomasz

w-f, trener short-track

 17.

Klimuk Izabela

 język polski, terapia pedagogiczna

 18.

Koćmierowska Małgorzata

język polski

19.

Kołodziejczyk Elwira

przyroda, biologia

 20.

Konpko Bartosz

trener short-track

 21.

Kościuczyk Agata

historia, wdż

 22.

 Makowski Kamil

wychowanie fizyczne

 23.

Kulig Marzanna

matematyka

 24.

Kwiatkowska Barbara

edukacja wczesnoszkolna

 25.

Kruk Joanna

muzyka

 26.  Łupińska Agnieszka  język polski, język angielski
 27.

Marciuk Bożena

edukacja wczesnoszkolna

 28.

Murawko Halina

świetlica

 29.

Nowicka - Nikołajuk Beata

język angielski

 30.

Petelska Aneta

edukacja wczesnoszkolna

 31.

Petelska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

 32.

Poniatowska Małgorzata

przyroda, matematyka

 33.

Ptaszyński Grzegorz

informatyka, historia

 34.

Puszkaruk Mirosława

język polski

 35.

Rogalewska Urszula

geografia

36.

Rybołowicz Zofia

wychowanie fizyczne

 37.

Sadowska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

38.

Senczuk Aneta

chemia

 39.

Siwak Bożena

świetlica

 40.

Snarska Janina

świetlica

41.  Stefańczuk-Korba Urszula język angielski
42. Szachowicz Katarzyna

 

język angielski

 

43.

Szewczyk Karolina

język niemiecki

 44.

Szymanowska - Gbur Ewa

muzyka

 45.

Szady Jolanta

plastyka, technika

 46.

Szałaj Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

 47.

Szorc Lilla

religia katolicka

 48.

Średnicka Agnieszka

biblioteka

 49.

Wasiluk Halina

czytelnia

 50.

Wiącek Olga

edukacja wczesnoszkolna

 51.

Wołkowycka Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

 52.

Woroniecki Mateusz

wychowanie fizyczne
 53.

Wysocka Krystyna

matematyka

 54.

Zajkowska Wioletta

wychowanie fizyczne, technika

 55.

Zalesko Anna

edukacja wczesnoszkolna

 56.

Zubowicz Ewa

przyroda

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI