SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

 OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Jolanta Szady, Agata Kościuczyk

Samorząd uczniowski 2016/2017

Przewodnicząca:

Maja Dąbrowska

Zastępca przewodniczącej:

Aleksandra Wysocka

Skarbnik:

Oliwia Hanna Gosk

Poczet sztandarowy I:

Magdalena Chorębiewska

Julia Wnorowska

Jerzy Kondracki

Poczet sztandarowy II:

Joanna Kuźmicka

Kinga Chilimoniuk

Filip Dąbrowski

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:

Małgorzata Kalisz

Marcelina Kociakowska

Natalia Zielenkiewicz

Krzysztof Wnorowski

Wiktoria Kondraciuk

Adrianna Maciejak

Wiktoria Karolina Rutkowska

Sara Szumska

 

DJ:

Jagoda Jarocka

Jonasz Austin Hannibal

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI