SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w Akcję Sprzątania Świata, którą przeprowadzono 19 września 2014r. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Turysto! Szanuj Środowisko!”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczycieli porządkowali pobliskie tereny ze szczególnym uwzględnieniem ulic wokół szkoły. Młodzież zbierała odpady do specjalnie oznakowanych worków: kolor żółty – plastik, kolor zielony – szkoło, kolor szary – odpady zmieszane. Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 

PROJEKTY

MODM W BIAŁYMSTOKU

SESJA Z PLUSEM

eTWINNING


RADOSNY UŚMIECH


MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI


SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY


ADOPCJA SERCA


AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI