SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Uwaga !!!

Rusza kolejna zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Zbieramy: podręczniki, lektury szkolne, literaturę piękną i popularnonaukową oraz przybory szkolne.

Wymienione rzeczy w dobrym stanie przynosimy do 05.12.2013 r. do czytelni szkolnej lub sal nr 45 i 46.

Dary zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Organizatorzy

Agata Kościuczyk

Agnieszka Łupińska

Halina Wasiluk 
 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI