SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Dnia 27 października 2013 r. uczniowie klasy III a i III c byli na wycieczce w Muzeum Wsi w Jurowcach. Poznali tam ginące zawody: kowalstwo, tkactwo, wikliniarstwo i garncarstwo. Obejrzeli również, jakie prace wykonywano w dawnym gospodarstwie rolnym – młócenie, mielenie zboża. Największe zainteresowanie wzbudził kowal i jego warsztat pracy czyli kuźnia. Atrakcją był też pokaz sokołów. Opiekun dużo opowiadał dzieciom o tych ptakach. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI