SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycielki kształcenia zintegrowanego: Aneta Petelska i Katarzyna Sadowska od kilku już lat organizują konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym pod hasłem „Droga i ja” dla uczniów klas II – III.

Podczas pierwszego etapu konkursu wytypowane są dwuosobowe reprezentacje klas, które w obecności szacownego jury oraz licznie zgromadzonej publiczności odpowiadają na pytania dotyczące zasad ruchu drogowego.

         Drugi etap wspomnianego konkursu odbył się w naszej szkole 14 marca 2014 r. W skład jury oceniającego uczestników konkursu weszły policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Uczniowie poszczególnych klas wykazali się znakomitą znajomością zasad ruchu drogowego i wszystkim przyznano taką samą liczbę punktów. Także zgromadzona publiczność mogła pochwalić się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa odpowiadając na pytania. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz gratulacje od jury.

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI