SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

12.04.2018r. funkcjonariuszka Policji st. sierż. Pani Martyna Kamińska spotkała się z uczniami kl. VIA prowadząc zajęcia profilaktyczne nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie zostali poinformowani o prawnym aspekcie odpowiedzialności za swoje zachowanie.

W tym samym dniu w klasach VA i VB odbyły się zajęcia nt.„Bezpiecznego internetu”. Uczniowie dowiedzieli się jakie są konsekwencje korzystania z portali społecznościowych i jakich sytuacji należy unikać, aby korzystanie z internetu było bezpieczne.

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI