SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

"Bohaterowie naszych lektur, czyli zabawny sposób na powtórkę z treści książek"

W roku szkolnym 2017/2018 klasy VA i VC pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Agnieszki Łupińskiej realizowały projekt pod nazwą "Bohaterowie naszych lektur, czyli zabawny sposób na powtórkę z treści książek".

Głównym przesłaniem przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów do czytania lektur, poprzez wcielanie się w ich bohaterów. Jego kolejnym celem było popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz mobilizowanie uczniów do czytania i pogłębianie ich ciekawości poznawczej.

Podsumowując możemy śmiało stwierdzić, że celem projektu było nie tylko upowszechnianie kultury żywego słowa, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych oraz rozwijanie uzdolnień aktorskich, ale także rozwój emocjonalny, przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w tym przedsięwzięciu. Za każdym razem wypadaliśmy lepiej. W przyszłym roku również będziemy realizowali ten projekt, bogatsi i mądrzejsi o zdobyte doświadczenia.

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI