SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

7. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom w kl. VC

Dnia 6.06.2018 r. w ramach 7. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w klasie Vc gościliśmy panią Teresę Borowską ze Związku Sybiraków oddział w Białymstoku. Pani Teresa Borowska czytała uczniom fragmenty książki Sybiraka panaWiktora Kozłowskiego pt. "Najdłuższa droga".

"NAJDŁUŻSZA DROGA" to wschodnie losy polskich nauczycieli z dwuletnią córeczką zesłanych w tajgę syberyjską - okolice Tobolska.
Opisane w książce wydarzenia przesuwają się jak na kolorowej taśmie. Wywózka w zamkniętych bydlęcych wagonach. Bombardowanie i ostrzeliwanie z karabinów maszynowych transportu przez samoloty niemieckie. Przeżycia w łagrze. Ciężka praca w kołchozach za Uralem w charakterze kowala i szewca. Samotna piesza podróż przez tajgę i stepy Kazachstanu do Delegatury Ambasady Polskiej w Pietropawłowsku w nadziei dostania się do Armii Andersa i wyrwania rodziny na wolność. - Odległość w prostej linii wynosi ponad 1 000 km, a wśród wielu niebezpieczeństw życie wisi na włosku. - Wywózka na Ukrainę w 1944 roku na przymusowe roboty – skąd po dramatycznych przygodach, w czasie trwającej wojny i grasujących band ukraińskich mordujących Polaków – ucieczka do Białegostoku.

Uczniowie słuchali z zaciekawieniem i dużym zainteresowaniem. Na koniec zadawali pani Teresie wiele pytań. Sybiraczka, która razem z mamą i dwójką starszego rodzeństwa - siostrą i bratem spędziła kilka lat na zesłaniu na Syberii opowiadała o ciężkim losie jakiego doświadczyła jej rodzina i inni Polacy w tamtym okresie.

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI