SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul. WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w BIAŁYMSTOKU

   ul.WESOŁA 11A; 15-307 Białystok; tel./fax: 745-49-34/742-10-25SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

LOGOTYP

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycielki kształcenia zintegrowanego: Aneta Petelska i Katarzyna Sadowska od kilku już lat organizują konkurs
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym pod hasłem „Droga i ja” dla uczniów klas II – III.

Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązywaniu przez wszystkich uczniów klas drugich
i trzecich testu składającego się z 10 pytań na temat przepisów ruchu drogowego. Dwóch uczniów z każdej klasy, którzy rozwiązali test bezbłędnie i najszybciej przeszli do etapu drugiego. Ta część konkursu odbyła się 26 marca 2015r. przy udziale szacownego jury
w składzie: podinsp. Bogusława Łuksza, podkom. Joanna Rzepniewska oraz asp. szt. Anetta Grochowska – Kasperowicz (funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku) oraz publiczności. Przedstawiciele wszystkich klas bezbłędnie odpowiedzieli na wylosowane pytania, wykazując się przy tym dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Także publiczność miała możliwość zaprezentowania swojej wiedzy, odpowiadając na pytania prowadzącego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody przygotowane przez Panie Policjantki oraz pozowali do wspólnych zdjęć.

Na ręce pani Wicedyrektor – Iwony Ostrowskiej została przekazana przez naszych gości pamiątkowa tabliczka w uznaniu prowadzenia działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa uczniów i współpracy z Policją.

Kolejna edycja naszego konkursu, już za rok…

 

AUTOR: GRZEGORZ PTASZYŃSKI