1 day ago

SP6 Białystok

UWAGA !!!
OPŁATY ZA OBIADY UCZNIÓW W MIESIĄCU
LUTYM 2021 ROKU WYNOSZĄ:
90,00 ZŁ (20 * 4,50 zł)

Opłatę wnosimy do 02.02.2021r.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU OPŁATY
Wpłatę dokonujemy wyłącznie na konto szkoły. Powinna wpłynąć najpóźniej do 02.02.2021r. do godz. 12.00

W tytule należy podać nazwisko, imię i klasę dziecka
NR KONTA
79 1240 2890 1111 0010 3577 6281
... See MoreSee Less

Zobacz na Facebook

2 days ago

SP6 Białystok

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Moje miasto Białystok”
Cele:
-kształcenie postawy małego patrioty i poczucia przynależności do rodzinnego miasta,
-rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią małej ojczyzny,
-uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok,
-budzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej zabytki, ciekawe miejsca lub osobliwości przyrodnicze Białegostoku.
3.Format i technika prac dowolna ( dopuszczalne są prace przestrzenne).
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać podając imię i nazwisko oraz klasę.
5.Uczniowie klas I – III dostarczają prace do organizatorów, a uczniowie klas IV –VIII przesyłają zdjęcia swoich prac (PDF, JPG, JPEG,PNG) na adres a.kosciuczyk@sp6.bialystok.pl, j.szady@sp6.bialystok.pl ( w temacie wiadomości wpisujemy KONKURS),a w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej też przekazują organizatorom.
6. Prace należy dostarczyć do dnia 19.02.2021 roku.
7. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę samodzielność wykonania, estetyka, pomysłowość.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie prac konkursowych na szkolnym facebooku
9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.02.2021 roku.
10.Jury dokona oceny i przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
-klasy I-III,
-klasy IV-VIII.
11. Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
12. Po powrocie do nauki stacjonarnej zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa. Prosimy o zachowanie i zabezpieczenie oryginałów prac, by nie uległy uszkodzeniu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Agata Kościuczyk
Katarzyna Sadowska
Jolanta Zofia Szady
Halina Wasiluk
... See MoreSee Less

Zobacz na Facebook

2 weeks ago

SP6 Białystok

UWAGA !!!
OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU DLA DZIECI KLAS I-III WYNOSI:
🥣 45,00 ZŁ (10 * 4,50 zł) 🥣

Opłatę wnosimy do 19.01.2021r.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU OPŁATY ZA OBIADY!!!

Wpłatę dokonujemy wyłącznie na konto szkoły. Powinna wpłynąć najpóźniej do 19.01.2021r. do godz. 12.00

W tytule należy podać nazwisko, imię i klasę dziecka
NR KONTA 79 1240 2890 1111 0010 3577 6281
... See MoreSee Less

Zobacz na Facebook

Projekty realizowane w naszej szkole

phone casino