Osiągnięcia roku szkolnego 2009/2010

Wynik uczniów klas VI na sprawdzianie kompetencji:

III miejsce w mieście wśród szkół publicznych ze średnią ucznia 29,35,

nasza średnia jest wyższa od wyniku średniego kraju i województwa.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:

Matematyka:
Bartosz Cybulski
Piotr Gierda
Marek Smolarczyk
Krzysztof Sosnowski – Adamski
Mikołaj Wojciuk
Przyroda:
Bartosz Cybulski
Sebastian Dołęga
Historia:
Maciej Rosłan

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Matematyka:
Sebastian Dołęga
Marta Wysocka
Dominika Leśniewska
Jacek Wnorowski
Przyroda:
Mikołaj Wojciuk
Język Angielski
Bartosz Cybulski
Kamila Topolska
Plastyka
Piotr Gierda
Anna Litwińczuk

Ogólnopolski konkurs KUKIEŁKA

I miejsce w kategorii wiekowej 11 – 13 lat zajęła uczennica klasy Vc Aleksandra Malesińska. natomiast Aleksandrze Dąbrowskiej z klasy VIa  przyznano wyróżnienie.

Szkolny Konkurs Recytatorski

Aleksandra Dąbrowska (VIa) – I miejsce
Aleksandra Siwiec (VIa) – I miejsce

Aleksandra Malesińska (Vc) – II miejsce
Aleksandra Jarosławska (Vc) – II miejsce
Ewa Grzywa (VIa) – III miejsce
Marta Wysocka (VIb) – III miejsce

Ogólnopolski konkurs „Alfik matematyczny 2009”

Naszą szkołę reprezentowało 69 uczniów z klas III – VI.
Najwyższe wyniki uzyskane przez naszych uczniów to:
Kamiran Issa,  kl. IIIb – I miejsce w województwie i 50 w kraju,
Zamora Andrzej, kl. IIIa – III miejsce w województwie, 79 w kraju,
Święcicki Maciej, kl. IVb – II miejsce w województwie i 18 w kraju (nagroda główna),
Wnorowski Jacek, kl. Va – III miejsce w województwie,  98 w kraju,
Smolarczyk Marek  uczeń klasy VIa – II miejsce w województwie,  76 w kraju,
Gierda Piotr uczeń klasy VIb – III miejsce w województwie,    119 w kraju.

Ogólnopolski Konkurs Kangur matematyczny

Najwyższy wynik osiągnął Marek Smolarczyk z kl. VI a -wynik bardzo dobry i 8 miejsce w województwie

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX

wynik dobry uzyskali

Wojciech Wojtkowski kl. IIIa

Marta Myśliwiec VIa

Natalia Kazarko VIa

Urszula Tałałaj IVb

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy PANDA

Klasy IV

Krzysztof Poniatowski 17 miejsce w kraju,

Klasy V

Jacek Wnorowski 21 miejsce w kraju

Klasy VI

Krzysztof Sosnowski – Adamski 12 miejsce w kraju

Konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich i drugich.

Mistrzem Ortografii klas drugich została Weronika Stachurska.
Mistrzem Ortografii klas trzecich została Patrycja Markiewicz,
która reprezentowała szkołę w Miejskim Konkursie Ortograficznym.

Konkurs Plastyczny “Podlasie światynią słynie”

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Białymstoku. Uczeń klasy IB Gwido Trusiewicz za pracę “Cerkiew św. Ducha” otrzymał wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej. Na konkurs napłynęło ponad 800 prac z całego województwa.

Szkolny konkurs plastyczny języka angielskiego “Art in English-English Proverbs and Your Artistic Creativity”

I miejsce DANIEL CHOROSZUCHA kl.IVc za pracę do przysłowia: ”Never look a gift horse in the mouth.” ( „ Nie zagląda się darowanemu koniowi w zęby” )
I miejsce AGNIESZKA SOSNOWSKA-ADAMSKA kl.Va za pracę do przysłowia:”The devil is not so black as he is painted.” ( „ Nie taki diabeł straszny jak go malują” )
II miejsce JAN SZMURŁO kl.IVb za pracę do przysłowia: ”Time is money.” („Czas to pieniądz”)
II miejsce DAWID WRÓBLEWSKI kl.IVc za pracę do przysłowia: ”One swallow does not make a summer.” ( „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”)
III miejsce KATARZYNA ZOLNIK kl.IVb za pracę do przysłowia: ”Appetite comes with eating.” („ Apetyt rośnie w miarę jedzenia”)
III miejsce URSZULA TAŁAŁAJ kl.IVb za pracę do przysłowia: ”Don’t put all your eggs in one basket.” („Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę”)

Szkolny Konkurs Ortograficzny klas IV – VI

Mistrzem ortografii została Kamila Topolska kl. VIb, która reprezentowała szkołę na etapie miejskim konkursu w SP19

Konkurs ekologiczny dla uczniów klas III pt. „Chcę być małym ekologiem”

Do pierwszego etapu zmagań przystąpili wszyscy uczniowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 9 dzieci. Tytuł „Małego ekologa” otrzymał Bartosz Zaniewski, uczeń  kl IIIa. Wyróżnieni zostali: Kuba Hapunik, Marta Ignatowicz, Asia Teszner i Ania Zaleska.