Historia szkoły (PDF)

Film o naszej szkole (video)

Relacja z obchodów 70-lecia szkoły

Przygotowania do Jubileuszu 70-lecia naszej szkoły rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku szkolnym. Opracowaliśmy wstępny projekt organizacji uroczystości, zaplanowaliśmy działania, rozdzieliliśmy zadania. Ogłosiliśmy konkursy związane z jubileuszem: konkurs na pieśń szkoły, konkurs literacki na wiersz o szkole, konkurs „Portret nauczyciela” oraz konkurs plastyczny „Moja szkoła”. Nauczyciele poloniści pracowali nad monografią szkoły. Tworzyliśmy listę gości, projekty zaproszeń na uroczystość, obmyślaliśmy jakie dekoracje przygotujemy na ten specjalny czas. Te wszystkie zadania zostały zrealizowane do końca ubiegłego roku szkolnego.

We wrześniu kontynuowaliśmy nasze przygotowania, już z pomocą Rodziców i przy większym zaangażowaniu uczniów. Ustalony został termin uroczystości na 29.11.2016 r. oraz terminy nabożeństw dziękczynnych na 28.11.2016 r. w Kaplicy Św. Anny na godz. 9.00, a w Cerkwi Św. Mikołaja na godz. 13.00. Powstał dokładny scenariusz uroczystości, wybraliśmy repertuar dla chóru, solistów i osób recytujących. Rozesłane zostały zaproszenia.

Na ścianach szkoły na I piętrze zawisły piękne tablice z monografią szkoły, które opracował graficzne tata Gai i Gniewosza pan Paweł Sztabiński.

Mierzyliśmy się z różnymi trudnościami np. w postaci organizacji parkowania naszym gościom – tu z pomocą przyszła nam Policja i Straż Miejska oraz Administracja Osiedla Tysiąclecie, wyboru muzyki do filmu, zorganizowaniem potrzebnych rekwizytów do dekoracji, czy wyposażenia potrzebnego podczas uroczystości.

Wybraliśmy myśl przewodnią jubileuszu „Sekundy… minuty… godziny… dni… miesiące… lata…” i symbol upływającego czasu: zegar. Uczniowie własnoręcznie przygotowywali prezenty dla gości: piękne bombki i kwiaty wykonywane techniką decoupage i orgiami.

Wybrani zostali prowadzący uroczystość: p. Iwona Ostrowska i p. Dariusz Jesionkowski. Rozpoczęliśmy próby. Z biegiem czasu  atmosfera była coraz bardziej nerwowa, wszyscy czuliśmy presję upływającego czasu. Wtedy nadszedł TEN DZIEŃ… wszystko było dopięte na ostatni guzik.

W dn. 28.11.2016 r. o godz. 9.00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie dziękczynnym w Kaplicy Św. Anny  w intencji społeczności szkolnej. Mszę Świętą celebrował ks. Arcybiskup Edward Ozorowski. Uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w organizację nabożeństwa, które było bardzo piękne, wzruszające i uroczyste. Nad przebiegiem tego wydarzenia czuwały katechetki  Pani Lilla Szorc i Pani Halina Chylińska.

W dn. 28.11.2016 r. o godz. 13.00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie dziękczynnym w Cerkwi Św. Mikołaja w intencji społeczności szkolnej. Molebień celebrował ks. Proboszcz Jan Fiedorczuk. Uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w organizację nabożeństwa, które było bardzo piękne, wzruszające i uroczyste. Nad przebiegiem tego wydarzenia czuwała Pani Elżbieta Cetra, nauczycielka religii prawosławnej.

Nadszedł dzień Uroczystości 70-lecia, dzień 29 listopada 2016 r. Emocje sięgały Zenitu.

Na naszą uroczystość przybyli:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup  Edward Ozorowski Metropolita Białostocki,

Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub Ordynariusz Diecezji Białostocko – Gdańskiej,

Pan Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski,

Pan  Robert Jóźwik – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku,

Pan Rafała Rudnickiego – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku,

Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty,

Ks.  Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej,

Ks. Józef Koszewnik – proboszcz Parafii  Św. Anny w Białymstoku,

Ks. Jana Fiedorczuk – proboszcz Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej,

Pan Marek Palecki – zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Asp. Anna Małyszko – z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji,

Podkomisarz Dariusz Żuk – z-ca  Komendanta I Komisariatu Policji w Białymstoku,

Sierż. sztab. Marcin Gawryluk – dzielnicowy Komisariatu I Policji w Białymstoku,

Pani Agnieszka Małgorzata Rzeszewska – Przewodnicząca  Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Pan Piotr Gołaszewski – wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Białymstoku,

Pani Maria Jolanta Ambrożej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,

Pan Marek Masalski – Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej ELEOS,

Pani Anna Korzeniewska – prezes Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego,

Pan Janusz Bielawski – prezes Łyżwiarskiego Klubu Sportowego „Juvenia” Białystok,

Emerytowani dyrektorzy szkoły: Pani Zenaida Mojsiejuk oraz Pan Andrzej Hanusewicz,

Emerytowani nauczyciele.

Przewodnicząca Rady  Rodziców Pani Anna Brejnak  oraz przedstawiciele  rodziców,

Lokalne media.

Podczas uroczystości odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową ufundowaną przez Radę Rodziców. Chór wykonał pieśń Gaude Mater Polonia, wprawiając w zachwyt naszych gości.

Uroczystości towarzyszył Sztandar Szkoły. W poczcie sztandarowym służbę pełniki: Julia Wnorowska, Magda Chorębiewska i Krzysztof Poniatowski (absolwent szkoły z roku 2011), w drugim składzie: Kinga Chilimoniuk, Joanna Kuźmicka i Jerzy Kondracki.

Pani Dyrektor zapoznała gości z historią szkoły. Zaproszeni goście zabierali głos. Padło wiele serdecznych i wzruszających słów. Absolwenci snuli wspomnienia o latach spędzonych w szkole. Z rozrzewnieniem i łezką w oku wspominali swoich nauczycieli, wiedzę i umiejętności, jakie zdobyli dzięki nim, czas spędzony w „szóstce”. Myśl przewodnia, która wybrzmiała w ich wypowiedziach to refleksja, że „Szóstka” to szkoła z duszą.

Nauczyciele, którzy pracują w szkole 25 i więcej lat zostali odznaczenie przez Panią Dyrektor Medalem Szkoły.

Po raz pierwszy wykonano Pieśń szkoły. Autorem słów jest absolwent szkoły z 2016r. Karol Cwalina, muzykę skomponowała p. Dorota Skorupska – nauczyciel muzyki.

W części artystycznej poświęconej patronowi Jarosławowi Iwaszkiwiczowi Maja Dąbrowska zaśpiewała pieśń „Nim przyjdzie wiosna” (sł. J. Iwaszkiewicz, muzyka Cz. Niemen), uczennice recytowały utwory poety: „Kocia ballada”, „Pogoda czasu”, Alicja Prokopczuk wykonała piosenkę „Zegarmistrz światła”. Chór przygotowały p. Joanna Kruk i p. Dorota Skorupska. Za dobór utworów literackich odpowiadały panie: Mirosława Puszkaruk i Justyna Iwaniuk. Uczniowie klasy IIIe zatańczyli Taniec piracki, czym podbili serca widzów. Na koniec uroczystości zaprezentowaliśmy gościom film o szkole, który został nagrany specjalnie na jubileusz, zaprezentowała się na nim każda klasa pokazując jak bogate i różnorodne jest codzienne życie szkolne. Film został nagrany przez pana Daniela Dochód dzięki uprzejmości pana Cezarego Citko Dyrektora Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej oraz staraniom pana Sylwestra Głuszuka, taty Dominika.

 

Patronat medialny