Śpiewająca klasa 

Od roku szkolnego  2010/2011 została wprowadzona innowacja pedagogiczna od klasy pierwszej tzw. „Śpiewająca klasa”. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia muzyczne w wymiarze trzech godzin dydaktycznych w tygodniu, wkomponowane  w rozkład zajęć.  Nauczyciel pracuje według własnego programu skonstruowanego na bazie zweryfikowanych naukowo metod pracy z grupą. Głównym celem zajęć jest zapewnienie dzieciom możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozwoju wyobraźni i wrażliwości artystycznej, jak również rozbudzenie miłości do muzyki. Podczas zajęć, poprzez zabawę, dzieci kształtują wrażliwość estetyczną i twórczą ekspresję. Mają możliwość odtwarzania i tworzenia muzyki na różnych instrumentach melodycznych i niemelodycznych typu Orff. Nabywają podstawowe umiejętności muzykowania i uczą się współpracy w grupie. Nadzór  metodyczny nad innowacją „Śpiewająca klasa” sprawuje Uniwersytet Muzyczny  w Białymstoku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych w pracy z dziećmi i posiadających wysokie kwalifikacje pedagogów – muzyków. Uczniowie tych klas prezentują swoje talenty na różnych uroczystościach szkolnych, organizujemy uroczyste koncerty dla rodziców. Nasi wychowankowie biorą udział w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych.

Biorą udział w projekcie :”Akademia chóralna” w którym w ramach połączonych chórów szkolnych występują np. na uroczystościach miejskich.

 

Serdecznie zapraszamy !!!