Szkolny konkurs historyczno – plastyczny

„Niepodległość to …”

Cele:

-kształcenie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej;

– rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania dziejami narodu polskiego;

– poszerzanie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości;

– budzenie  i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy,  nawiązującej w swej treści do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (osoby, wydarzenia, miejsca pamięci). 

Format i technika – dowolne. Dopuszczalne są prace przestrzenne. 

 Uczestnicy :

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach tematycznych i wiekowych:

-klasy I – III

-klasy IV – VI

-klasy VII – VIII

Termin :

Prace  należy dostarczyć do organizatorów do dnia 05.11.2019 r.

Przechodzą one na własność organizatorów.

Nagrody

Jury przyzna nagrody główne i wyróżnienia  w każdej kategorii .

Organizatorzy

Nauczyciel historii, plastyki, kształcenia zintegrowanego  oraz nauczyciel bibliotekarz.

                               Agata Kościuczyk

Katarzyna Sadowska

Jolanta Zofia Szady

Halina Wasiluk