Tekst kaligraficzny ma swój niepowtarzalny urok.
Charakterystyczny kształt liter. Specyficzne odstępy
między nimi. Jedne kreski grubsze inne cieńsze.
Całość ma podkreślać stosunek do osoby, do której
kieruje moje słowa. Każda litera jest trochę inna,
zależnie od tego obok jakiej litery stoi, ale także od tego
co piszemy i jakie towarzyszą temu emocje.
Pisanie odręczne dyscyplinuje człowieka i porządkuje
sposób myślenia. Najważniejsze, by ostatecznie tekst
wyglądał estetycznie.”
Prof. Wiktor Zin

 

 

Szkolny Konkurs Kaligraficznego ,,O Złote Pióro”.

 

Założeniem konkursu jest propagowanie wśród uczniów klas VII – VIII idei pięknego pisania, rozpowszechnianie umiejętności kaligraficznych, przekazywanie wiedzy dotyczącej piśmiennictwa oraz uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznej pisowni. Na szczęście w dzisiejszej dobie komputerów są tacy, którzy pragną pochylić się nad kartką papieru i w skupieniu, za pomocą pióra przelać myśli, uwiecznione pięknym charakterem pisma.

 

Tegoroczną opiekę medialną nad konkursem pełnią:

  1. Małgorzata Koćmierowska
  2. Agnieszka Łupińska

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 27 XI 2019 r. (na drugiej lekcji w czytelni). BIORĄ W NIM UDZIAŁ OSOBY WYZNACZONE PRZEZ NAUCZYCIELI POLONISTÓW (UCZNIOWIE KLAS VII – VIII).

UWAGA!

UCZESTNICY ZABIERAJĄ ZE SOBĄ DWA WYBRANE ZESZYTY Z INNYCH PRZEDMIOTÓW.