Konkurs religijny pod hasłem:

Najpiękniejszy stroik świąteczny

Konkurs polega na wykonaniu stroika świątecznego związanego z Bożym Narodzeniem.

Cele konkursu:

– kreowanie postaw twórczych

– rozwijanie wyobraźni przez możliwość stosowania dowolnych technik

– pobudzenie refleksji nad Świętami Bożego Narodzenia

– pogłębienie treści i tradycji wokół Świąt Bożego Narodzenia

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Do uczestnictwa w konkursie są zaproszeni uczniowie klas I -VIII
  2. Stroiki świąteczne mogą być wykonane dowolną techniką, z dowolnych, bezpiecznych materiałów
  3. Prace należy opatrzyć metryczką z imieniem, nazwiskiem i numerem klasy
  4. Zastrzegamy możliwość pozostawienia prac na użytek organizatorów konkursu, stroiki będą sprzedawane podczas kiermaszu świątecznego z przeznaczeniem funduszy na cele charytatywne.
  5. Stroiki należy dostarczyć do dnia 29.11. tj. do piątku
  6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołane jury
  7. Wszyscy wykonawcy stroików zostaną w różnym stopniu nagrodzeni
  8. Mile widziana wspólna praca rodzinna

Zapraszamy do udziału w tym konkursie !

Organizatorzy konkursu:

Lilla Szorc

Halina Chylińska

Elzbieta Cetra