Niezbędne numery telefonów do pilnego  kontaktu

 

Organ prowadzący szkołę : Urząd Miejski Departament Edukacji

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00,

 tel. 85 869 63 30

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Białymstoku

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00,

tel. 85 732 52 36.

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel.  85 748 48 48

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Oddział Chorób Zakaźnych

 tel: 85 740 94 01

Numery alarmowe:

112

999