Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2010

Wrzesień

12.09. (czwartek), godz. 16.30 – Zebranie Rady Rodziców – stołówka szkolna;

12.09. (czwartek), godz. 17.00 – zebrania rodziców klas II – V;

19.09. (czwartek),godz. 17.00 –  zebrania rodziców klas VI – VIII;

Październik:

29.10. (wtorek) godz. 17.00 – zebrania rodziców klas VI – VIII;

Listopad:

26.11. (wtorek) godz. 16.30 – konsultacje rodziców klas I – III;

28.11. (czwartek) godz. 16.30 – konsultacje rodziców klas IV – VIII;

Grudzień:

12.12. (czwartek) godz. 17.00 – zebrania rodziców klas IV – VIII,

po zebraniach konsultacje.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania na I semestr.

Styczeń:

16.01. (czwartek) – godz. 17.00 – zebrania rodziców klas I – III;

Luty:

27.02. (czwartek), godz. 16.30 – konsultacje klas IV – VIII;

Marzec:

26.03. (czwartek), godz. 16.30 – konsultacje klas IV – VIII;

Maj:

26.05. (wtorek) – godz. 17.00 – zebrania rodziców klas I – III;

28.05. (czwartek) – godz. 17.00 – zebrania rodziców klas VI – VIII;

po zebraniach konsultacje.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów i zachowania.

Terminy mogą ulec zmianie.