Białystok, 16.10.2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku informuje, iż zostało podpisane porozumienie w sprawie świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku.

Gabinet, w którym będzie wykonywana opieka stomatologiczna od 16.10.2019 r. do 30.06.2022 r.:

Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Uśmiech”

ul. Pogodna 11C lok. 2

15-354 Białystok

 tel. (85) 664 00 00  

Godziny pracy gabinetu:

– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00,

– sobota w godz. 8.00 – 14.00.

Uczniowie, po ustaleniu terminu wizyty, powinni zgłaszać się do gabinetu z legitymacją szkolną, potwierdzając tym samym, iż są uczniem/uczennicą  Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku.

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

                                                                                                  w Białymstoku

  Grażyna Pormańczuk