„Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 

Czytelnia prowadzi działalność pedagogiczną, wychowawczą i informacyjną. Tu, w ciszy i spokoju, można poczytać prasę i książki, odrobić pracę domową lub przygotować się do lekcji korzystając z wydawnictw informacyjnych książkowych (słowników, encyklopedii) i multimedialnych.

Czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Do ich dyspozycji jest księgozbiór podręczny, 10 tytułów czasopism, płyty CD- ROM, kartoteki tekstowe oraz zagadnieniowe.

Cyklicznie organizowane są konkursy plastyczno – literackie rozwijające kulturę czytelniczą uczniów oraz uwrażliwiające na piękno słowa pisanego („ Magia wierszy”, „Dziecko jest jutrem”)

Inne stałe formy pracy czytelni to zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, wystawki i gazetki tematyczne oraz spotkania autorskie.

Rozwijaniu zainteresowań i popularyzacji czytelnictwa służy tez współpraca z innymi bibliotekami(np. Książnicą Podlaską) i placówkami kultury ( Centrum Edukacji Nauczycieli, Opera i Filharmonia Podlaska).

Od września 2006 roku w czytelni funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice mogą tu korzystać z zasobów internetu w celach informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych.

GODZINY PRACY CZYTELNI

Poniedziałek  10.00 – 16.00

Wtorek  8.00 – 14.00

Środa  10.00 – 16.00

Czwartek  8.00 – 14.00

Piątek  8.00 – 14.00