INFORMACJA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Zajęcia logopedyczne są bezpłatne. We wrześniu logopeda prowadzi diagnozę wszystkich dzieci z klas I . Informację o wynikach testu otrzymuje wychowawca i przekazuje rodzicom. Rodzice osobiście zapisują dziecko na zajęcia logopedyczne (przychodzą na spotkanie razem z uczniem).

Pierwszeństwo mają dzieci posiadające opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia dla dzieci  kontynuujących terapię z ubiegłego roku – zaczynają się od 9 września.  Proszę zgłosić się wraz z dzieckiem.

Spotkanie z logopedą trwa 45 min. Zajęcia odbywają się przed lekcjami lub po lekcjach – w czasie pobytu dziecka w świetlicy. Uczeń prowadzi zeszyt gdzie zadawana jest praca domowa oraz rodzice kontrolują postępy dziecka w domu.

Godziny pracy

pon.    8.00 – 13.00

wt.      8.00 – 13.30

śr.      10.00 – 14.30

czw.   8.00 – 12.30

pt.      8.00 – 11.30

Zapraszam na konsultacje wraz z dzieckiem we  środę  13.30- 14.30

 

Logopeda Ewa Dyszkiewicz