Obowiązki pedagoga szkolnego pełnią wicedyrektorzy w godzinach pracy.