Świetlica szkolna zaprasza na rok szkolny 2019/2020

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny. Do świetlicy uczęszczają  uczniowie klas I-IV. Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. W czasie pobytu w świetlicy dzieci bawią się rysują, malują, śpiewają, odrabiają lekcje. Uczniowie mają tu możliwość rozwija, swoich zainteresowań i zdolności, biorąc udział w różnych kołach zainteresowań. W świetlicy prowadzone są nast. koła:  teatralne (teatrzyk kukiełkowy), koło origami, koło plastyczne, koło muzyczne. W ramach zajęć, w świetlicy organizowane są imprezy okolicznościowe, konkursy. Proponowane są też, inne ciekawe zajęcia: zabawy towarzyskie, rekreacyjne, relaksacyjne, gry i zabawy sportowe na boisku i szkolnym placu zabaw. Zapewniamy pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych. Zajęcia odbywają się w trzech salach, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć.

Zapraszamy do udziału w zajęciach proponowanych w świetlicy szkolnej. Można tu miło i przyjemnie, aktywnie spędzić czas, podczas zabaw oraz rożnych innych ciekawych zajęć.

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

 

 KOŁO ORIGAMI           

prowadzi pani B. Siwak

Poniedziałek                godz. 9.00 – 10.00

Środa                            godz. 9.00 – 10.00

 

KOŁO  TEATRALNE I ZAJĘCIA PLASTYCZNE   

prowadzi pani H. Murawko

Czwartek                        godz. 9.50 – 10.35     Teatrzyk

Piątek                              godz. 9.50 – 10.35     Zajęcia plastyczne.

 

 KOŁO MUZYCZNE I ZAJĘCIA PROZDROWOTNE

prowadzi pani A. Jeremienko

Wtorek                      godz. 14.25 – 15.15  Koło muzyczne

Piątek                        godz. 14.25 – 15.15  Zajęcia prozdrowotne

 

Odrabianie prac domowych pod opieką wychowawcy świetlicy odbywa się każdego dnia

w godzinach:

8.00 – 9.00 oraz 15.30 –16.30

 

Każdego dnia w godzinach 10.30 -11.00 odbywają się zamiennie zajęcia: zabawy w kręgu, zajęcia relaksacyjne, czytanie.

 

W ramach potrzeb dzieci mają możliwość wychodzenia z wychowawcą świetlicy do biblioteki szkolnej.

 

ZAPRASZMY I ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
essaymoment