Przerwa świąteczna trwa od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie decyzji dyrektora szkoły po uzgodnieniu z Radą Rodziców w dniu 12.09.2019 r.) to:

02 – 03.01  i  07.01.2020 r.

W tych dniach zapewniamy dzieciom opiekę z świetlicy w godz. 7.00 – 16.00 i nie ma obiadów.