Dodatkowe dni wolne

na podst. Rozporz. MEN z dn. 28.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zmianami)

Po konsultacji z Radą Rodziców dyrektor ustala następujące dodatkowe dni wolne:

02.01. (czwartek), 03.01. (piątek) – dni po przerwie świątecznej,

07.01. (wtorek) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym,

20.04. (poniedziałek) – święta wielkanocne w obrządku prawosławnym,

12.06. (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała,

Trzy dni egzaminów w klasie VIII – ogłoszone przez Dyrektora:

  • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
  • 22 kwietnia 2020 r. (środa)
  • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek).