Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

Klasy I godz. 8.00

Ia – B.Marciuk

Ib – M.Petelska

Wejście do szkoły od strony boiska. Z dzieckiem może być obecny jeden opiekun. Obowiązkowe osłony NOSA i UST oraz dezynfekcja rąk (przy wejściu).

Klasy II – III godz. 8.00

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem bez opiekunów. Wychowawcy czekają na nich na holu na parterze. Obowiązkowe osłony NOSA i UST oraz dezynfekcja rąk (przy wejściu).

IIa – E.Wołkowycka – s.35

IIb – K.Sadowska – s. 36

IIIa – B.Kwiatkowska – s. 32

IIIb – J.Gaińska – Purta – s. 34

Klasy IV – VI c godz. 9.00

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem bez opiekunów. Obowiązkowe osłony NOSA i UST oraz dezynfekcja rąk (przy wejściu).

IVa – A.Kościuczyk – s. 45

IVb – E.Kalata – s. 48

Va – A.Łupińska – s. 46

Vb – M.Woroniecki – 44

VIa – M.Firs – s. 49

VIb – E.Szymanowska – Gbur – s. 30

VIc – J.Sieradzki – s. 51

Klasy VI c – VIII  godz. 10.00

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem bez opiekunów. Obowiązkowe osłony NOSA i UST oraz dezynfekcja rąk (przy wejściu).

VId – A.Koniecko – s. 37

VIIa – K.Szachowicz – s. 50

VIIb – M.Poniatowska – s. 38

VIIc – I.Klimuk – s. 35

VIId – E.Kołodziejczyk – s. 36

VIIIa – B.Nowicka – Nikołajuk – s. 49

VIIIb – M.Kulig – s. 51

VIIIc – K.Wysocka – s. 48