Uprzejmie informujemy, iż od dn. 1. sierpnia 2019 r. zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne – będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Białystok z dn. 20 maja 2019 r. Nr XI/153/19.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku www.mopr.bialystok.pl