Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów,

wybór szkoły podstawowej Państwa dzieci to niezwykle trudna i odpowiedzialna decyzja, bowiem rzutuje na ich przyszłość, kolejnego naszego pokolenia. Wiek dziecka przed pierwszą klasą nie pozwala mu podjąć samodzielnie decyzji w wyborze szkoły. Mądrość rodzica przejawia się w czytaniu potrzeb dziecka, w tym edukacyjnych. Stąd pragnę przedstawić Państwu niniejszą ofertę. Każda szkoła winna zapewnić dziecku opiekę, naukę oraz wychowanie. Idealnym warunkiem do spełnienia tych oczekiwań jest wyeliminowanie w szkole anonimowości. Szkoła, w której nauczyciel, wychowawca, pedagog a nawet bibliotekarz doskonale znają ucznia, zaspokaja najważniejsze potrzeby rodzica, jakimi są poczucie i realne bezpieczeństwo swojego dziecka, w tym spokój, że zawsze otrzyma pomoc udzieloną przez personel szkolny. Kameralność, położenie w bardzo bezpiecznym miejscu, z dala od ruchliwych ulic, dodatkowy profil sportowy od klasy czwartej, wyposażenie informatyczne, sportowo – rekreacyjne, wypoczynkowe, to kolejne atuty Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku przy ul. Wesołej. Panująca wręcz domowa atmosfera, klasy, które nigdy nie są przepełnione, pozwalają uczniom nabyć umiejętności, a sam uczeń nigdy nie pozostaje osamotniony i niezauważony. Odmiennie do dużych szkół, gdzie są przepełnione klasy, jest wielka anonimowość, w kierowanej przeze mnie szkole, nie występują problemy z przemocą rówieśniczą, narkotykami, czy alkoholem. Doświadczeni pedagodzy, którzy z pasją i oddaniem poświęcają się swojej pracy umieją skrupulatnie, jak również dyskretnie pomóc każdemu podopiecznemu rozwinąć talent, a w trudnych chwilach im pomóc. Kolejnym atutem jest bardzo wysoki poziom nauczania. Potwierdzeniem są osiągane wyniki egzaminu ósmoklasistów oraz corocznie nowe liczne grono laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów. Absolwenci szkoły nie mają żadnych trudności w dostaniu się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Szkoła stale współpracuje z podmiotami wspierającymi profilaktykę oraz bezpieczeństwo dziecka, stąd zajęcia są urozmaicane przez funkcjonariuszy straży pożarnej, funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy w miejscu zamieszkania, a także ratowników medycznych. Szkołę odwiedzają regularnie pracownicy stowarzyszeń i fundacji. Uczniowie klas I – III mogą uczestniczyć w kursie pływania na pobliskiej pływalni oraz zajęciach na lodowisku. Reagujemy na każdy pojawiający się problem i nie pozostawiamy nikogo bez pomocy. Organizujemy uczniom bezpłatne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Państwa dzieci są nam tak samo ważne, jak Państwu. W naszej pracy, powołaniu, kierujemy się zasadą, aby nie zawieźć Państwa zaufania, a dzieci są naszym największym dobrem. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej: sp6@um.bialystok.pl oraz facebooka!! Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku!

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
Grażyna Pormańczuk

PREZENTACJA SZKOŁY

DLACZEGO MY

SPACER PO SZKOLE

TAK TRENUJEMY

CZAS WOLNY