Konkursy – etap wojewódzki rok szkolny 2018/2019

Laureaci

Język angielski

Mizio Hannah Sophie – VIC

Matematyka

Baranowski Hubert – VIIIB

Mikołaj Sokołow – VIIIb

Historia

Mateusz Czarnecki – VIIIb

Chemia

Krzysztof Wnorowski – VIIIB

Fizyka

Krzysztof Wnorowski – VIIIB

Język niemiecki

Krzysztof Wnorowski – VIIIB

Geografia

Jakub Tarmosiuk kl. VIIIc

Finaliści

Matematyka

  1. Wysocka Aleksandra – VIIIB
  2. Kadysz Klara – VIIB
  3. Sokołow Mikołaj – VIIIB

https://www.youtube.com/watch?v=QiZb877MwDI