Regulamin wypożyczania darmowych podręczników (PDF)

 

Podręczniki do przedmiotów obowiązkowych  dla klas I-VIII w roku szkolnym 2020/2021 będą bezpłatne.
Zostaną uczniom wypożyczone we wrześniu.

 

Podręczniki do religii katolickiej w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I – Poznaję Boży świat – podręcznik Wydawnictwo „Jedność”

Klasa II – Podręcznik i ćwiczenia – Kochamy Pana Jezusa Wydawnictwo WAM Kraków

Klasa III – Podręcznik i ćwiczenia – Przyjmujemy Pana Jezusa Wydawnictwo WAM Kraków

Klasa IV – Zaproszeni przez Boga – bez ćwiczeń Wydawnictwo WAM Kraków

Klasa V –  : Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – podręcznik i ćwiczenie K.Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo „Jedność”

Klasa VI – Przemienieni przez Boga – bez ćwiczeń Wydawnictwo WAM Kraków

Klasa VII – Spotykam Twoje Słowo – red. P. Mąkosa – wydawnictwo Gaudium – Lublin

bez ćwiczeń

Klasa VIII – Z Tobą idę przez życie – red. P. Mąkosa – wydawnictwo – Gaudium – Lublin

bez ćwiczeń

Szkoła nie korzysta z ćwiczeń do religii w klasach IV-VIII

 

Podręcznik z religii prawosławnej do klasy:

I – „Bóg, świat i ja” – zeszyt ćwiczeń”

II – „Dobra Nowina i ja” – zeszyt ćwiczeń , kolorowanka „Poznajemy święta cerkiewne”

III – „Historie biblijne i ja” – zeszyt ćwiczeń, Zeszyt ćwiczeń do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego

IV – „Życie z Bogiem” – podręcznik