ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA 2018/2019

(przedmiotowe, artystyczne, sportowe, charytatywne, inne)

LP. Osoba prowadząca Termin (dzień, godzina) sala Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Uczestnicy zajęć (klasa)
1. Elżbieta Cetra

 

Ustalany indywidualnie na bieżąco z uczestnikami

 

s. 43 Koło języka starocerkiewnosłowiańskiwgo VI
2. Halina Chylińska

 

wtorek, 5 lekcja świetlica Koło liturgiczne III a, b
3. Irena Chylińska piątek 8 lekcja

 

s. 51 SOS z fizyki VII i VIII
4. Monika Dąbrowska

 

poniedziałek, 5 lekcja

 

biblioteka Zajęcia rozwijające umiejętności językowe z jęz.angielskiego kl. IIc
5. Izabela Dmochowska – Rukat środa, 8 lekcja

 

s.51 Koło matematyczne kl. IVd,e
6. Marta Dobrzyńska

 

piątek, 14.45 – 15.30

 

basen Zajęcia na basenie kl. Ia
7. Ewa Dubieniecka

 

ustalony indywidualnie

 

gabinet terapeutyczny Terapia pedagogiczna Ia, IIIb
8. Ewa Dyszkiewicz

 

ustalony indywidualnie

 

gabinet logopedy Terapia logopedyczna Indywidualnie
9. Anna Dzięgielewska

 

ustalony indywidualnie świetlica Dodatkowa godzina pracy w świetlicy szkolnej świetlica
10. Marta Firs piątek3 lekcja biblioteka Koło teatralne kl. IVa
11. Joanna Gaińska-Purta

 

środa 14.45-15-30 basen Zajęcia na basenie kl. Ib
12. Elżbieta Gryko w godzinach pracy świetlicy

 

świetlica Ortografia na wesoło

Zajęcia artystyczne

Uczniowie objęci opieką świetlicy
13. Justyna Iwaniuk

 

piątek, 8 lekcja

 

s.46 Koło języka polskiego kl. VIIIb

 

14. Agnieszka Jeremienko W godzinach pracy świetlicy świetlica Koło prozdrowotne

 

Dzieci ze świetlicy I – IV
15. Dariusz Jesionkowski

 

 

wtorek 1 lekcja

czwartek 1 lekcja

 

lodowisko

sala gimnast.

– II –

ABC łyżwy

Unihokej

Piłka siatkowa

kl. III

kl. VI   (dziewczęta)

kl. V          – II –

16. Elżbieta Kalata

 

środa, 9 lekcja s.35 Zajęcia teatralne kl. IVb
17. Tomasz Kiersnowski  

wtorek 1 lekcja

piątek 15.00-16.00

 

sala gimnastyczna

ABC łyżwy

Piłka ręczna

Piłka nożna

kl. III

kl. V-VI

18. Izabela Klimuk piątek 3 lekcja

 

biblioteka Koło języka polskiego kl. Vc
19. Małgorzata Koćmierowska wtorek 5 lekcja czytelnia Koło języka polskiego kl. VIIb
20. Alina Koniecko

 

poniedziałek 10 lekcja

piątek 8 lekcja

s.36

s.37

Koło geograficzne

Koło biologiczne

kl. VIII
21. Bartosz Konopko

 

wtorek 16.00-16.45

 

lodowisko ABC łyżwiarstwa (short track) kl. IV – VI
22. Agata Kościuczyk

 

Ustalany z uczestnikami w miarę potrzeb czytelnia Szkolne Koło Wolontariatu kl. VII – VIII
23. Elwira Kołodziejczyk

 

czwartek 8 lekcja

 

s.37 Koło biologiczne kl. VII
24. Barbara Korytko

 

Ustalany indywidualnie

 

s.38 Konsultacje językowe kl. VII
25.

 

Marzanna Kulig wtorek 8 lekcja s.51 Koło matematyczne kl. VIIIb
26. Barbara Kwiatkowska

 

czwartek 8 lekcja s.50 Koło plastyczne kl. IV – V
27. Agnieszka Łupińska

 

poniedziałek 8 lekcja s.46 Koło języka polskiego kl. VIc, VIIa, VIIIc
28. Kamil Makowski

 

czwartek 8 lekcja sala gimn. Piłka siatkowa kl. VIb
29. Bożena Marciuk wtorek 14.45 – 15.30

 

basen Zajęcia na basenie dla klasy IIa kl. IIa
30. Beata Nowicka-Nikołajuk

 

piątek 7 lekcja

 

s.43 Koło języka angielskiego kl. VIIb
31. Aneta Paszkowska

 

poniedziałek 4 lekcja

 

czytelnia Koło historyczne Kl. IV
32. Małgorzata Petelska

 

wtorek 13.15-14.00

 

basen Zajęcia na basenie dla klasy IIb Kl. IIb
33. Grzegorz Ptaszyński

 

czwartek 7,8  lekcja s.47 Koło informatyczne chętni z kl. IV – VIII
34. Mirosława Puszkaruk

 

piątek 9 lekcja s.44 Koło polonistyczne kl. VIIIa
35.

 

Zofia Rybołowicz

 

 

Od listopada – nauczyciel poinformuje zakwalifikowanych uczniów sala gimnastyczna Aerobik sportowy kl. IV – VI
36. Katarzyna Sadowska poniedziałek 14.45-15.30 basen Zajęcia na basenie dla klasy IIIb kl. IIIb
37.

 

 

Anna Senczuk

 

piątek 9 lekcja s.51 Koło chemiczne kl. VIIIb
38. Bożena Siwak

 

 

piątek 10.00-11.00

poniedziałek i czwartek 9.00-10.00

świetlica Koło origami I – III
39. Janina Snarska

 

Godziny pracy świetlicy świetlica Koło bajkowe Dzieci objęte opieka świetlicy
40. Urszula Stefańczuk- Korba poniedziałek 5 lekcja

 

mała świetlica Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. Vd
41. Jolanta Szady

 

 

poniedziałek 2 lekcja

piątek 5 lekcja

s.43

biblioteka

SU

Koło plastyczne

kl. VIIa

kl. Vd

42. Katarzyna Szachowicz

 

wtorek 1 lekcja s.49 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. Va, e, VIc
43. Ewa Szymanowska-Gbur środa 3 lekcja świetlica Zespół muzyczny „Na Wesołej” kl. IVb i chętni z innych klas
44. Małgorzata Szałaj

 

czwartek 13.15-14.00 basen Zajęcia na basenie dla klasy IIc kl. IIc
45. Lilla Szorc

 

Ustalane na bieżąco z uczestnikami czytelnia Szkolne Koło Wolontariatu kl. VII – VIII
46. Piotr Szymańczuk

 

wtorek 8 lekcja s.48 Koło matematyczne kl. IVa, b
47. Agnieszka Średnicka

 

Termin ustalany indywidualnie biblioteka Treningi czytania Uczniowie akwalifikowani
48. Halina Wasiluk

 

Ustalane na bieżąco z uczestnikami czytelnia Szkolne Koło Wolontariatu kl. VII – VIII
49. Elżbieta Wołkowycka

 

czwartek 14.45-15.30 basen Zajęcia na basenie dla klasy IIIa kl. IIIa
50. Mateusz Woroniecki

 

środa 8 lekcja sala gimn./boisko Piłka nożna kl. IV-VI
51. Krystyna Wysocka

 

poniedziałek 1 lekcja s.43 Koło matematyczne kl. VII
52. Wioletta Zajkowska

 

wtorek 8-9 lekcja s.38 Koło De’coupage chętni
53. Karolina Szewczyk

 

czwartek godz.17.00 s.36 Koło języka niemieckiego kl. VII, VIII
54. Marta Bogdanowicz

 

piątki 15.15 s.30 Chór I – VIII

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019 PROWADZONE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

klasa IVa, IVb, IVf – poniedziałek 10.lekcja, P.Szymańczuk,
klasa IVc, e – środa 6. lekcja, I.Dmochowska – Rukat,
klasa Va, Vb, d, e – wtorek 1. lekcja, M.Poniatowska,
klasa Vc – środa 7. lekcja, I.Dmochowska – Rukat,
klasa VIc, VIIa, – czwartek 7. lekcja, M.Kulig,
klasa VIa – wtorek 1. lekcja, I.Dmochowska – Rukat,
klasa VIIb, c, – wtorek 1. lekcja, K.Wysocka,
klasa VIIIa, b, c, – poniedziałek, P.Szymańczuk, 10. lekcja.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

klasa IVa, c, f, VIc, VIIIc – środa 1. lekcja, J.Iwaniuk,
klasa IVb, d, Vd, e, VIa, – poniedziałek 2. lekcja, I.Klimuk,
klasa IVe, Va, c,- poniedziałek 8. lekcja, M.Puszkaruk,
klasa Vb, VIb, VIIIb, – środa 8. lekcja – E.Kalata,
klasa VIIa, VIIIa, – piątek 3. lekcja, M.Koćmierowska,
klasa VIIb, c, – poniedziałek 1. lekcja, A.Łupińska.

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

IV – VIII I.Klimuk
wtorek – 1 lekcja VIb, Vd, VIc, VIIa – s. 37
wtorek – 2 lekcja– IVe, VIa, VIb, VIIb – gabinet terapeutyczny,
wtorek – 7 lekcja– Vb, VIIIb – gabinet terapeutyczny,
czwartek – 2 lekcja– Ve, VIIIc – gabinet terapeutyczny,
piątek – 2 lekcja– IVf, Vc, VIIIa – gabinet terapeutyczny,
I – III – M.Petelska, E.Dubieniecka
Terminy ustalane indywidualnie

TRENINGI CZYTANIA

Prowadzący: A.Średnicka – kl I – III, H.Wasiluk – kl. IV – VIII
Terminy ustalane indywidualnie